Isopropanol 99,9%, 1 litr

Balení PET, 1 litr.
Vhodný pro oplachování výtisků z resinu nebo čištění podložky (na čištění podložky je lepší rozředit 70 % IPA a 30 % destilované 
vody).

Těkavá látka, nenechávejte dlouho otevřené. Uchovávejte v temnu a pokud je to možné, vymáčkněte z obalu přebytečný vzduch.

199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Vyprodáno

Isopropanol 99,9%. Isopropylalkohol.

VAROVÁNÍ:
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouřenÍ
S24: Zamezte styku s kůží
S25: Zamezte styku s očima
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Před manipulací si přečtěte BL níže. Prodej od 18 let.

Bezpečnostní list Isopropylalkohol

Kód Kód: 233
Jméno značky: Fichema
Kategorie: 3D Resin
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu